Transport management | Begrippen - TMSsystemen.nl

Transport management

Transport Management omvat alles rondom de processen die te maken hebben met het transport van goederen en producten. Het takenpakket bestaat onder andere uit het bijhouden van de administratie, het invoeren en afwikkelen van orders, het inplannen van de te rijden ritten, het factureren van de volbrachte ritopdrachten en het samenstellen van de doelstellingen en een bijbehorend beleid.

Transport Management kan vergemakkelijkt worden door gebruik te maken van een Transport Management Systeem, waarbij de administratieve taken niet meer op papier geregistreerd hoeven te worden, maar op de computer ingevoerd kunnen worden. Deze administratie bespaart tijd, papier en hierdoor geld. Bovendien heeft het Transport Management Systeem een controlerende functie, waardoor fouten voorkomen worden. Vaste of frequent gebruikte gegevens kunnen in het systeem ingevoerd en opgevraagd worden, waardoor extra tijd wordt bespaard.

Transport Management uitgevoerd door transportteam

Transport Management kan uitgevoerd worden door een team, met verschillende taken. Een Transport Management Systeem heeft meerdere mogelijkheden, waarbij verschillende opties of bevoegdheden aan mensen gegeven kunnen worden, maar er kunnen juist ook personen uitgesloten kunnen worden van bepaalde bevoegdheden.

Een planner hoeft noodzakelijkerwijs geen facturen in te zien of aan te maken, terwijl informatie over orders wel nuttig is. Het systeem kan het Transport Management ook tot nut zijn door een rapportage te producten over de stand van zaken binnen het bedrijf en over de status van de afgehandelde en nog af te handelen orders. Aan de hand van dit overzicht kan een management besluiten het roer om te gooien wanneer de resultaten tegenvallen of het huidige beleid te behouden wanneer opgestelde doelstellingen bereikt worden.