TMS pakket selectie | Een TMS selecteren – TMSsystemen.nl

TMS pakket selectie

Een TMS pakket selectie uitvoeren om software te vinden die geheel aan uw eisen en wensen voldoet, is door het grote aanbod vaak moeilijk. Het niet altijd duidelijke onderscheid tussen de diverse softwarepakketten maakt het selecteren van een TMS pakket niet makkelijker, omdat veel functionaliteiten elkaar overlappen. In dit artikel vindt u tips voor een goede voorbereiding op TMS pakket selectie.

Voorbereiding TMS pakket selectie

Eisen en wensen

Tijdens de voorbereiding op TMS pakket selectie is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw wensen en eisen. Hoe werkt uw organisatie en wat is essentieel? Wat ontbreekt er? Waar ziet u mogelijkheden tot verbetering? Wat zijn uw doelen en welke groei wordt verwacht? Welke andere systemen worden gebruikt enz. Inzicht in uw eisen en wensen is van cruciaal belang voordat u kunt beginnen met het zoeken naar potentiële leveranciers. Het aanbod van TMS pakketten is dusdanig dat u door de bomen het bos niet meer zult zien en aan de hand van uw eisen en wensen kunt u bepaalde pakketten direct wegstrepen.

TMS software selectie
TMS systeem kiezen?
Dit is belangrijk!

Prioriteiten

Ter voorbereiding op een TMS selectie is het belangrijk prioriteiten te stellen om het TMS systeem niet onnodig complex en duur te maken. Wat zijn de must haves, nice to haves en don’t needs? Het hebben van een lijst must haves en nice to haves maakt de selectie een stuk gemakkelijker en geeft u iets concreets om aan leveranciers te vragen.

 
TMS selecteren
 

Inzicht in bedrijfsprocessen

Naast inzicht in uw eisen en wensen is inzicht in uw bedrijfsprocessen van belang voor TMS pakket selectie. Het mooist is een beschrijving per proces of functionaris, zodat u een duidelijk overzicht heeft en geen zaken over het hoofd ziet. Het is immers onmogelijk de bedrijfsprocessen aan te passen aan het TMS systeem. Een goed begrip van uw bedrijfsprocessen en de sterke en zwakke punten is essentieel. Het behouden van de sterke punten en het verbeteren van de zwakke punten zijn aspecten die uitgewerkt moeten worden en de basis vormen voor verdere TMS software selectie.

Projectgroep TMS pakket selectie

Om een TMS pakket selectie zo efficiënt mogelijk te maken is het verstandig een projectgroep te creëren die zich met alle zaken rond selectie bezighoudt. Zo kan er doelgericht worden geselecteerd en worden zaken minder snel over het hoofd gezien dan wanneer het TMS project op het bord van één persoon komt te liggen.

Welk TMS heeft u nodig?

Longlist

Nadat uw eisenpakket is opgesteld kunt u uw TMS selectie voortzetten door de eisen te vergelijken met het aanbod van leveranciers. Houd hierbij rekening met groei en aanvullende wensen. Een flexibele partij die maatwerk aanbiedt kan beter inspelen op toekomstige wensen. Stel aan de hand van uw eisen allereerst een longlist op en houd oriëntatiegesprekken ter kennismaking.

Shortlist maken

Aan de hand van de oriëntatiegesprekken kunt u uw longlist omzetten in een shortlist. Vraag deze leveranciers om een toepasbaarheidsonderzoek om zo de mogelijkheden en kosten te specificeren. Hierna kunt u deze leveranciers uitnodigen voor een demonstratie van hun TMS pakket.

Beslissing

Op basis van mogelijkheden, kosten en tijdpad is de volgende stap in TMS pakket selectie het nemen van een principebeslissing wat betreft leverancier. Zodra deze keuze is gemaakt kunt u de selectie afronden met een contractbespreking.


TMS essentieel voor logistieke bedrijven

TMS is essentieel voor logistieke bedrijven
Over de noodzaak van een TMS