TMS | Begrippen - TMSsystemen.nl

TMS

TMS is de afkorting van Transport Management System of de Nederlandse term Transport Management Systeem. TMS is software ontwikkeld ter automatisering van de procedures rondom het transport en de distributie van goederen. TMS zorgt ervoor dat acties zoals orderverwerking, planning en facturering efficiënter verlopen en sneller afgehandeld kunnen worden. Behalve het verwerken van opdrachten, is een TMS in staat om alle processen te registreren en op te slaan in de computer, hierdoor wordt papierwerk of een papieren archief overbodig. Zo wordt zowel tijd als ruimte bespaard. Hiernaast heeft het gebruik van een TMS ook als voordeel dat er snel een duidelijk en actueel rapportage geproduceerd kan worden. Deze rapportage geeft inzicht over de processen rondom de afwikkeling van het transport en is bruikbaar als informatie voor het management. Aan de hand hiervan kan er gekeken worden of men tevreden is met het resultaat van het huidige beleid en kan er besloten worden om wijzigingen in het beleid door te voeren. Een ander voordeel van het gebruik van een TMS is dat het zorgt voor een gelijkvormige werkwijze, bovendien voorkomt TMS dat er sneller fouten gemaakt worden.

Een TMS oplossing kan gekoppeld worden aan een boordcomputer

Naast het registratiesysteem kan er ook gebruik gemaakt worden van een uitgebreider TMS, waarbij er bijvoorbeeld ook gekoppelde boordcomputers gebruikt worden. Een gekoppelde boordcomputer geeft de mogelijkheid om direct informatie of wijzigingen over de ritten naar de chauffeurs door te sturen. Bovendien kan de actuele staat van de desbetreffende rit meteen worden doorgegeven, hieruit is af te leiden of de order volgens planning verloopt, waardoor het ook geschikt is als informatie voor het management. Een ander voorbeeld kan het gebruik van navigatiesystemen zijn, dit zijn de systemen zoals deze ook door individuen gebruikt worden, bijvoorbeeld een TomTom of de systemen van producenten als Nokia.